Berichten‎ > ‎

IVA certificatie

Nieuw en gratis voor verenigingen: de online IVA
De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een Instructie Verantwoord Alcohol schenken heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine. NOC*NSF heeft samen met de KNVB, KNHB, het Watersportverbond, de KNKV en KNLTB gewerkt aan een IVA, die sportverenigingen vanaf eind december 2009 gratis online wordt aangeboden via de websites van de genoemde bonden en NOC*NSF.
 
De online IVA van NOC*NSF is te vinden op http://www.nocnsf.nl/iva

Hoe werkt deze online IVA?
Op de websites staat wat een potentiële barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Wanneer de barvrijwilliger deze informatie tot zich heeft genomen wordt zijn kennis getoetst aan de hand van 20 vragen. Bij het succesvol afronden van de test kan de barvrijwilliger direct een certificaat uitprinten en krijgt hij er bovendien nog een gemaild om aan de vereniging af te geven.

Voordelen van de online IVA
Voor verenigingen met veel barvrijwilligers is deze nieuwe, online mogelijkheid een goede aanvulling op de IVA-training. De GGD adviseert verenigingen met het kernteam van barvrijwilligers samen een IVA-training te volgen, aan de incidentele barvrijwilligers te vragen de digitale IVA te volgen en kopieën van de certificaten te bewaren.