Clubinfo

De volgende personen vormen het bestuur en de commissies van de vereniging:

Bestuur:

Voorzitter: Viktor Slokker

Secretaris: vacature, mail naar secretaris@quickrunners.nl

Penningmeester: Marc Roest

Algemeen bestuurslid (aandachtsgebied jeugd): Marina Bakker

Algemeen bestuurslid (aandachtsgebied ntb): Bert Schaap

Commissies:

Ledenadministratie: Leny Vonck

Wedstrijdsecretariaat: Farah Yaccoubi & Mark Wessels, wedstrijdsecretaris@quickrunners.nl

Barcommissie: Leny Vonck, kantine@quickrunners.nl


Vertrouwenscontactpersoon: Carolina van den Bouwhuijsen

Website: Urs Keller

Beheer sporthal Wolfskamer: Viktor Slokker, beheerder@quickrunners.nl 

 

Administratieve gegevens:

Statutaire naam: Huizer Baskettball Vereniging

KvK-nummer: 40517027