Privacyverklaring

Privacyverklaring Quick Runners 

Basketbalvereniging Quick Runners hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom volgen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Door middel van deze privacyverklaring willen we je informeren hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij:
– je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
– de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor het doel.
– vragen om je uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
– geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens. Wij zullen deze respecteren.

Lidmaatschap van de Quick Runners
Bij aanmelding bij de vereniging hebben wij enkele standaard persoonlijke gegevens van je nodig. Waaronder naam, adres, geboortedatum, email, telefoonnummer, foto en een bankrekeningnummer.
Deze gegevens hebben wij nodig om de contributie te kunnen innen en om contact met je op te kunnen nemen. Daarnaast worden je gegevens gebruikt voor de inschrijving bij de Nederlandse basketbalbond (NBB). De NBB gebruikt Sportlink; uw gegevens worden hierin vastgelegd. De geboortedatum is nodig om te bepalen in welke leeftijdscategorie je valt. De foto dient ter visuele controle van competitiespelers door de scheidsrechters tijdens wedstrijden.

Sportlink
Middels de Sportlink applicatie van de Nederlandse Basketbal Bond worden wij als vereniging verplicht gesteld de (leden)administratie in te voeren. Sportlink Services B.V beheert deze applicatie; zowel de NBB als Sportlink Services hebben toegang tot deze data. Hierbij houden zij zich aan de verwerkersovereenkomst en hun eigen privacy verklaringen.

Social media
Tegenwoordig is sociale media niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook Quick Runners heeft een eigen website en een Facebookaccount. Deze gebruiken wij ter promotie van de vereniging en het werven van nieuwe leden. Graag willen wij onze leden daarom toestemming vragen voor specifieke gegevensverwerkingen:    
  • Het gebruik van een foto waarop je herkenbaar bent (zonder naam) op onze website.
  • Het gebruik van een foto waarop je herkenbaar bent en vermelding van je naam op onze website.
  • Het publiceren van foto’s en/of filmpjes van jou op onze website, Facebook en/of Instagram.
  • Het vermelden van je naam in verslagen in de nieuwsbrief of op onze website.

WhatsApp
Quick Runners maakt gebruik van WhatsApp. Wij willen je erop attenderen dat teams hun eigen WhatsApp groep hebben. Hierbij is het delen van je telefoonnummer noodzakelijk.