Lid worden

Ben je geïnteresseerd om lid te worden of wil je gewoon een keer uitproberen of basketbal jouw sport is?

Neem dan contact op met onze Secretaris (Leny Vonck):


Je kunt hier het inschrijfformulier inclusief privacyverklaring downloaden.

Voor Walking Basketball graag dit formulier gebruiken: inschrijfformulier Walking Basketball inclusief privacyverklaring.


De contributie bestaat uit verenigingscontributie en bondscontributie. De bondscontributie wordt door de Nederlandse Basketball Bond vastgesteld en is afhankelijk van de leeftijd. Voor het seizoen 2022 - 2023 gelden de volgende leeftijdscategorieën. Let op: de contributiebedragen zijn nog van 2021-2022 en worden mogelijk nog aangepast.

U10 (onder 10 jaar), geboren in 2013 / 2014: € 280 (€ 240 + € 40 bondscontributie)

U12 (onder 12 jaar), geboren in 2011 / 2012: € 280 (€ 240 + € 40 bondscontributie)

U14 (onder 14 jaar), geboren in 2009 / 2010: € 300 (€ 240 + € 60 bondscontributie)

U16 (onder 16 jaar), geboren in 2007 / 2008: € 300 (€ 240 + € 60 bondscontributie)

U18 (onder 18 jaar), geboren in 2005 / 2006: € 300 (€ 240 + € 60 bondscontributie)

U20 (onder 20 jaar), geboren in 2003 / 2004: € 300 (€ 240 + € 60 bondscontributie)

U22 (onder 22 jaar), geboren in 2001 / 2002: € 315 (€ 240 + € 75 bondscontributie)

Senioren, geboren in 2000 en eerder: € 315 (€ 240 + € 75 bondscontributie)

Recreanten (alle leeftijden): € 235 (€ 210 + € 25 bondscontributie)

Walking basketball (alle leeftijden): € 90 (€ 10 inschrijfgeld)


Wanneer twee of meer personen binnen een gezin lid zijn dan geldt onder bepaalde voorwaarden een familiekorting:

  • Als een kind lid is dan geldt een korting van 20% voor het tweede kind en vervolgens 30% voor elk volgend kind.

  • Als een volwassene lid is dan geldt een korting van 20% voor het eerste kind en vervolgens 30% voor elk volgend kind.

  • De familiekorting geldt voor het bedrag van de verenigingscontributie.

  • De familiekorting is geldig totdat het kind de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt.

  • Mocht één van de kinderen of volwassenen ook in aanmerking komen voor andere regelingen, dan wordt slechts één van de kortingsregelingen toegekend.

Voor 1 september 2022 dient 100% van de bondscontributie te worden voldaan + 50% van de verenigingscontributie, het resterende bedrag dient voor 1 februari 2023 te worden voldaan. Voor beide termijnen ontvangt u van de penningmeester een contributienota.

Nieuwe leden dienen de contributie na ontvangst van de nota, waarop tevens € 20 inschrijfgeld in rekening wordt gebracht, ineens te voldoen.

Indien het lidmaatschap start na 1 oktober 2022 wordt de verenigingscontributie naar rato op maandbasis berekend. De bondscontributie echter niet: deze is altijd volledig verschuldigd.

U kunt zo nodig contact opnemen met de penningmeester om een betalingsregeling overeen te komen.

Betaling van de contributie dient te geschieden door overmaking op Bankrekeningnummer NL49INGB0005475273 t.n.v. H.B.V. “Quick Runners” te Huizen. Bij niet tijdige betaling wordt een aanmaning verzonden om de achterstallige contributie, verhoogd met € 5 aanmaningskosten, per omgaande te voldoen. Als betaling dan nog uit blijft volgt schorsing en eventueel royement. Kosten voor incasso van openstaande contributieschuld zijn voor rekening van het betreffende lid dat nalatig was in het betalen van deze contributie.

In geval van beëindiging van het lidmaatschap voor 1 mei 2023 blijft men in beginsel de volledige contributie over het seizoen 2022/2023 verschuldigd. Opzegging per eind seizoen 2022/2023 dient overigens te geschieden voor 1 mei 2023 (schriftelijk bij de secretaris), anders is contributie verschuldigd t/m 31 december 2023.

Verenigingslid

Voor degenen die geen spelend of recreatief lid willen zijn van de vereniging, maar in een andere rol actief zijn (bijvoorbeeld als scheidsrechter of coach) bestaat er de mogelijkheid om verenigingslid te worden. Het lidmaatschapsgeld hiervoor bedraagt 15 euro en dekt uitsluitend de kosten van de Nederlandse Basketball Bond. Download hier het Inschrijfformulier voor verenigingslid incl. privacyverklaring.