Lid worden

Ben je geïnteresseerd om lid te worden of wil je gewoon een keer uitproberen of basketball jouw sport is?

Neem dan contact op met onze Secretaris (Leny Vonck):


Je kunt hier het inschrijfformulier downloaden, inclusief de privacyverklaring.

De contributie bestaat uit verenigingscontributie en bondscontributie. De bondscontributie wordt door de Nederlandse Basketball Bond vastgesteld en is afhankelijk van de leeftijd. Voor het seizoen 2019 - 2020 gelden de volgende leeftijdscategorieën en contributiebedragen:

U8 (onder 8 jaar), geboren in 2012 en later: € 260 (€ 220 + € 40 bondscontributie)

U10 (onder 10 jaar), geboren in 2010 / 2011: € 260 (€ 220 + € 40 bondscontributie)

U12 (onder 12 jaar), geboren in 2008 / 2009: € 260 (€ 220 + € 40 bondscontributie)

U14 (onder 14 jaar), geboren in 2006 / 2007: € 275 (€ 220 + € 55 bondscontributie)

U16 (onder 16 jaar), geboren in 2004 / 2005: € 275 (€ 220 + € 55 bondscontributie)

U18 (onder 18 jaar), geboren in 2002 / 2003: € 275 (€ 220 + € 55 bondscontributie)

U20 (onder 20 jaar), geboren in 2000 / 2001: € 275 (€ 220 + € 55 bondscontributie)

U22 (onder 22 jaar), geboren in 1998 / 1999: € 295 (€ 220 + € 75 bondscontributie)

Senioren, geboren in 1997 en eerder: € 295 (€ 220 + € 75 bondscontributie)

Recreanten (alle leeftijden): € 215 (€ 190 + € 25 bondscontributie)

Recreanten U8 (geboren in 2012 en later): € 133 (€ 108 + € 25 bondscontributie)

Voor nieuwe leden geldt eenmalig een inschrijfgeld van € 20. Wanneer je in de loop van het seizoen lid wordt, dan wordt de verenigingscontributie naar rato berekend. De bondscontributie is altijd volledig verschuldigd.

Voor gezinnen met meerdere leden geldt een familiekorting. Volwassen leden krijgen 20% familiekorting op de verenigingscontributie van hun 2e kind dat lid is van Quick Runners en 30% familiekorting op de verenigingscontributie van elk volgend kind. De familiekorting is geldig totdat het kind de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt. Mocht één van de kinderen of volwassenen ook in aanmerking komen voor andere regelingen, wordt slechts één van de kortingsregelingen toegekend.

Voor 1 september 2019 dient 100% van de bondscontributie te worden voldaan + 50% van de verenigingscontributie, het resterende bedrag dient voor 1 februari 2020 te worden voldaan. Voor beide termijnen ontvangt u van de penningmeester een contributienota.

Nieuwe leden dienen de contributie na ontvangst van de nota, waarop tevens € 20 inschrijfgeld in rekening wordt gebracht, ineens te voldoen.

Indien het lidmaatschap start na 1 oktober 2018 wordt de verenigingscontributie naar rato op maandbasis berekend. De bondscontributie echter niet: deze is altijd volledig verschuldigd.

U kunt zo nodig contact opnemen met de penningmeester om een betalingsregeling overeen te komen.

Betaling van de contributie dient te geschieden door overmaking op Bankrekeningnummer NL49INGB0005475273 t.n.v. H.B.V. “Quick Runners” te Huizen. Bij niet tijdige betaling wordt een aanmaning verzonden om de achterstallige contributie, verhoogd met € 5 aanmaningskosten, per omgaande te voldoen. Als betaling dan nog uit blijft volgt schorsing en eventueel royement. Kosten voor incasso van openstaande contributieschuld zijn voor rekening van het betreffende lid dat nalatig was in het betalen van deze contributie.

In geval van beëindiging van het lidmaatschap voor 1 mei 2020 blijft men in beginsel de volledige contributie over het seizoen 2019/2020 verschuldigd. Opzegging per eind seizoen 2019/2020 dient overigens te geschieden voor 1 mei 2020 (schriftelijk bij de secretaris), anders is contributie verschuldigd t/m 31 december 2020.